Litt om føreropplæringen

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du starter med opplæringen ved trafikkskolen og privat øvelseskjøring. Du må også ha nådd riktig alder for den førerkortklassen du skal ta førerkort i. 

Er du over 25 år å ikke har førerkort fra før, trenger du bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon, før du starter på den videre opplæringen ved en autorisert trafikkskole.

Alle førerkortklassene har krav om en del obligatorisk opplæring som du må fullføre før du kan gå opp til den teoretiske og den praktiske prøven.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer hver enkelt elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Ta gjerne kontakt med oss, eller kom innom skolen vår for mer informasjon om opplæringen

Ta kontakt

Adresse

Kirkegata 33

8516 Narvik

47 66 99 00

post@fagerthuntrafikkskole.no